ondertekening charter

Op dinsdag 25 mei hebben verenigingen actief op het vlak van huisvesting en burgerparticipatie een charter ondertekend waarin ze zich engageren om samen te werken aan de oprichting van een organisatie geïnspireerd door de Community Land Trusts. Dit idee komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Community Land Trusts zijn organisaties die gebouwen beheren en ontwikkelen die bestemd zijn om te verhuren of verkopen aan gezinnen met een laag inkomen. Door de eigendom van de grond te scheiden van die van het gebouw kunnen zij betaalbare woningen op de markt brengen voor gezinnen die geen toegang hebben tot de private woningmarkt. Beslist een gezin na verloop van tijd haar woning terug te verkopen, dan zal het de Trust zijn die deze woning terugkoopt, aan de marktprijs, met afhouding van 75 % van de meerwaarde bij verkoop. Dit geld zal dan gebruikt worden om de woning opnieuw betaalbaar te maken voor een volgend gezin met laag inkomen. Bovendien beheert de Trust deze gebouwen op een zeer participatieve manier, door zowel bewoners, omwonenden en openbare besturen te betrekken in het bestuursorgaan van de organisatie. Dankzij deze formule bieden de Community Land Trusts tegelijk een antwoord op de wooncrisis, een vernieuwend model voor het democratisch beheer van een buurt, en een nieuwe visie op het recht op de stad voor iedereen. In Brussel heeft een platform van organisaties zich op 25 mei 2010 geëngageerd om de oprichting van een eerste Trust in België mogelijk te maken. Dit evenement had plaats in de Verheydenstraat in Anderlecht. In dit gebouw, nu nog eigendom van de Parochiale Werken, zouden wel eens de eerst Community Land Trust woningen van Brussel kunnen gerealiseerd worden.

Email This Page