Als organisatie of bedrijf

steun ons

Community Land Trust Brussel is een stichting van openbaar nut. Via een innovatieve formule zorgen we ervoor dat mensen met een laag inkomen hun eigen woning kunnen kopen. Een droom die werkelijkheid wordt voor honderden kinderen, vrouwen en mannen in Brussel. Een eigen huis wordt zo een echte thuis waar families gelukkig, onbekommerd en trots mee bouwen aan een beter, rechtvaardiger en gezonder Brussel. Emancipatie zit verankerd in het bestuur van onze vereniging en de ontwikkeling van onze projecten. 130 woningen staan nu al in de steigers! CLTB geeft een adequaat antwoord op de Brusselse wooncrisis. Met de steun van gulle schenkers bezorgen we nog meer Brusselaars een definitieve thuis. Doe je mee?

Wil je ons met je bedrijf helpen via directe financiële steun?

Jouw financiële steun heeft een directe impact op het welzijn van kansarme Brusselaars en op de democratisering van de stad. Doe een gift op de rekening van de Stichting Community Land Trust – Brussels : BE54 5230 8056 0797

Wil je ons ondersteunen via competentiesponsoring ?

Wil je ons helpen via Venture Philantropy of wil je team zich vrijwillig inzetten voor ons? Met jouw expertise en die van je werknemers kan je op ons op vele domeinen helpen:

 • Juridische, financiële en fiscale ondersteuning (optimalisatie van investeringen, prefiling,…);
 • Bouwtechniek (innoverende en duurzame technieken);
 • Communicatie (verspreiding, vertaling, campagne, relaties met instellingen…);
 • Gemeenschapswerking, vormingen, …

Wil je ons helpen in natura?

De ontwikkeling van onze bouwprojecten berust ook op steun in natura van partners en sympathisanten, in het bijzonder door ter beschikking stellen van :

 • technische installaties voor de bouw (energie-, waterbeheer, domotica, industriële wasserij…);
 • uitrusting (meubels voor gemeenschapsruimtes: uitgeruste keuken, tafels, stoelen,…);
 • werktuigen (creëren van een regie ter ondersteuning van het geheel van mede-eigenaars van de CLTB);
 • informaticapark (project ter bestrijding van de digitale kloof van onze leden);
 • fietsenpark (strijden ten voordele van de zachte mobiliteit van onze leden) …

Wil je meer weten?

Contacteer Geert De Pauw op 02/840 61 49

word lid

CLTB is gegroeid vanuit verenigingen en organisaties uit het Brusselse middenveld. Het is ook dankzij hun betrokkenheid dat onze projecten vorm krijgen. De verenigingen staan centraal in onze werking en maken deel uit van onze raad van bestuur.

Vandaag zijn tientallen verenigingen lid van onze Algemene Vergadering. CLTB heeft deze steun nodig. We willen ons netwerk uitbreiden en allianties aangaan met elke organisatie die mee wil bouwen aan een rechtvaardige, inclusieve, duurzame en solidaire stad.

Wat ook het werkingsveld van je vereniging is, als je je herkent in onze visie ben je welkom. Als lidvereniging kan je mee beslissen wie het middenveld vertegenwoordigt in onze raad van bestuur en, als je dat wenst, jezelf kandidaat stellen. Als lidvereniging kan je ons ook helpen, door je expertise ter beschikking te stellen voor de uitbouw van onze projecten.

Ben je geïnteresseerd? Contacteer Geert De Pauw via 02/840 61 49 of per mail geert.depauw@cltb.be

Alle leden kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering, maar om stemrecht te hebben moet je eerst een aanvraag doen die wordt goedgekeurd door de raad van bestuur. Dat kan heel eenvoudig, door ons formulier in te vullen en ons terug te sturen per mail: info@cltb.be

projecten ontwikkelen met ons

Onze lidverenigingen helpen ons met de ontwikkeling van projecten, maar de samenwerking kan nog verder gaan. Sommige van onze partners brengen hun lokalen onder in onze gebouwen.

Jouw activiteiten ontwikkelen op onze terreinen 

In al onze immobiliënprojecten proberen we meer dan alleen woningen te ontwikkelen. Alle projecten met een meerwaarde voor de buurt kunnen een plek krijgen.

Onze lopende projecten bevatten bv. verenigingskantoren, polyvalente zalen, een dagcentrum voor senioren, een parkwachterslokaal, etc.

We bieden ruimtes te huur of te koop aan (onder CLT-voorwaarden) ten behoeve van verenigingen en organisaties die beantwoorden aan de sociale doelstelling van de CLTB.

Indien je op zoek bent naar lokalen, of interesse hebt om in een project stappen van Community Land Trust Brussel, neem dan contact op met ons. Zo kunnen we nadenken over mogelijkheden tot samenwerking! geert.depauw@cltb.be

Partner worden van onze projecten

Samenwerking is een basisprincipe van CLTB.

 • Met de institutionele actoren, in eerste instantie het Woningfonds, als bouwheer en als verlener van hypothecaire kredieten aan onze kopers. Wij werken ook samen met CityDev, de gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de aankoop van terreinen.
 • Voor elk immobiliënproject wenden we samen met partnerverenigingen:
  • Voor de animatie en planning van de acties ;
  • Voor de sociale begeleiding van de gezinnen;
  • Voor de opvolging inzake ‘energie’ en de technische opvolging van het gebouw;
  • Voor de opvolging van de mede-eigendom;
  • Voor de integratie van het project in de wijk.
 • CLTB organiseert naast infosessies voor kandidaat-kopers ook opleidingen. Deze worden georganiseerd in samenwerking met onze partner-verenigingen. Ook de spaarprogramma’s die aan de leden aangeboden worden gebeuren in samenwerking met financiële partnerorganisaties.
 • We steunen ook initiatieven die gedragen worden door bewonersgroepen van onze projecten (nl. in het kader van het Citizendev-project), of organiseren / ondersteunen we eenmalige evenementen,… Allemaal gelegenheden om ontmoetingen op te starten met buurtcomités en lokale verenigingen.
 • Op internationaal vlak starten we partnerships op met openbare besturen en verenigingen rond de verspreiding van het Community Land Trust-model op Europese schaal. Dit gebeurt m. n. via het Europese project SHICC.

Wilt je helpen met de ontwikkeling van onze projecten? Heb je een project of idee dat je samen met ons wilt ontwikkelen? Neem dan contact op met ons: geert.depauw@gmail.com