Brieven schrijven om nieuwe vrienden te maken

Wilt je andere kinderen of jongeren leren kennen? Om je ervaringen te delen, om meer te leren over het leven in de buurt, om ideeën uit te wisselen voor spelletjes, knutselwerkjes … ?

Stuur een mailtje naar het volgende adres correskids.cltb@gmail.com. En zeg ons

  •  Hoe oud je bent
  • Wat je adres is
  • In welke klas je zit

Belangrijk :

  • Toestemming van je ouders vragen .
  • Niet erg als je schrijffouten maakt. En je mag ook tekenen.
Email This Page