CALICO in lockdown

Net als in de rest van Europa, bleef ook Brussel niet gespaard van de COVID-19 pandemie. Midden maart nam de Belgische overheid de nodige quarantaine maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hoewel de maatregelen op dit moment reeds licht versoepeld zijn, blijven een heel aantal onder hen nog gelden tot al zeker begin juni. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat een deel van de lopende werkzaamheden van het CALICO-project ‘on hold’ werden geplaatst, zo werd een groot deel van de bouwwerkzaamheden (gedeeltelijk) stopgezet, zijn de toekomstige bewoners niet meer samengekomen, etc. Gelukkig betekent dit echter niet dat het project volledig in de ijskast zit, zo wordt er nog steeds heel wat werk verzet waar de huidige situatie het toelaat.

De pandemie heeft daarnaast ook een bijzondere weerklank voor het CALICO-project en toont voor de verschillende partners nog maar eens het belang van het project. Zo wil CALICO in de toekomst betaalbare huisvestig mogelijk maken en op dit moment bevinden heel wat mensen zich opgesloten in onaanvaardbare woonomstandigheden, waar vochtproblemen aanwezig zijn, waar men soms met te veel personen samenwoont, en waarbij het merendeel van de verhuurders ondanks huidige economische omstandigheden nog steeds hun maandelijkse huur verwachten. En nog erger gesteld is het met mensen die op dit moment zelf geen plek hebben om in quarantaine te blijven. CALICO stelt een intergenerationeel woningbouwproject voor met extra aandacht voor ouderen, en zij vertegenwoordigen een groep die vandaag sterk getroffen wordt door de huidige situatie, niet alleen in termen van gezondheid, maar ook in termen van sociaal isolement.  Tevens is CALICO een project met aandacht voor gendergelijkheid; vrouwen worden in de samenleving meer dan mannen getroffen door onzekerheid en woningnood, daarbij komt nu dat de lock-down gezorgd heeft voor een toename van huiselijk geweld. Tot slot wil CALICO mensen in een omgeving van wederzijdse zorg laten leven, waar mensen het leven in een veilige, gezonde en warme plek kunnen betreden en verlaten. Heel wat  mensen die vandaag lijden onder COVID-19 kunnen op dit moment geen beroep doen op dergelijke omgeving. 

All projectmanagers van CALICO blijven vandaag hard aan het werk van thuis om vooruitgang te boeken waar dat mogelijk is, om zo te blijven werken aan de ontwikkeling van deze innovatieve woonformule om zo bij te dragen aan een betere samenleving. De juridische oplossing voor de verkoop van de appartementen wordt in samenwerking met juristen op punt gesteld. De partners staan ook in contact met de projectontwikkelaar om de bouwplannen waar nodig aan te passen. Interviews met toekomstige bewoners werden tijdig voor de afkondiging van de lockdown afgenomen en de uiteindelijke selectie is momenteel lopende. Het ‘care-comité’ is hard aan het werk om een systeem samen te stellen waarmee zorgprofessionals, vrijwilligers en bewoners samen kunnen werken aan een nieuwe vorm van buurgerichte zorg. Ook wordt er volop gewerkt aan de totstandkoming van de CALICO-website, waarop het reilen en zeilen van het project verzameld zal worden. Tot slot houden we regelmatig contact binnen het CALICO-team dankzij regelmatige video-conferenties, zoals ook de groepsfoto illustreert van onze laatste stuurgroep!

Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk in contact te blijven met onze toekomstige bewoners. Marie-Ange, toekomstige bewoonster van de CLTB-woningcluster, deelde haar indruk van de lockdown en hoe die zich verhoudt tot CALICO : “Met de huidige situatie bevinden we ons ‘midden’ in de kern van het CALICO -project: met de nabijheid van de dood, die soms alleen vanop afstand kan worden begeleid ; met de kinderen die vandaag geboren worden, soms zonder de aanwezigheid van hun vader; en met de nood en vraag naar informele en formele zorg die het leven ondersteunen…”.

Met de huidige situatie verwachten we dat het gebouw later dan verwacht wordt opgeleverd en dit zal uiteraard gevolgen hebben voor het moment waarop de bewoners verhuizen. Toch is het belangrijk om te vermelden dat dit zeker geen bedreiging vormt voor het gehele project, zo zal de huidige situatie ons er niet van weerhouden om CALICO tot een goed einde te brengen en dus Brussel een innovatief woonproject aan te bieden met permanent betaalbare woningen, en waar aandacht voor zorg, gender, en belangrijke levensfasen zoals de dood en geboorte, centraal staan.

26 mei 2020

Email This Page