In de wereld

 

Illustration : Monica Gallab

De Verenigde Staten zijn de bakermat van de Community Land Trusts. Ook vandaag nog zijn de meeste CLT’s daar te vinden. Ze zijn verenigd in het netwerk Grounded Solutions. Op de website van dit netwerk vind je heel wat nuttige technische informatie, vooral interessant voor wie zelf met een CLT wil beginnen. Ook op de website van de E.F.Schumacher Society  en het Lincoln institute is veel informatie te vinden. Roots and Branches is een uitgebreide website over de geschiedenis van het CLT model. En hier vindt je een presentatie, verteld door Geert Van Istendael, die dit boeiende en onverwachte stukje Amerikaanse sociale geschiedenis in woord en beeld toelicht.

Een van de grootste en meest ervaren Land Trusts is de Champlain Housing Trust, actief in Burlington, hoofdstad van Vermont. Deze CLT werd opgericht onder het burgmeesterschap van Bernie Sanders. Hier vind je een filmpje waarin de directrice van deze organisatie ons in Brussel geluk toewenst.

Ook in Groot Britannië zijn er Community Land Trusts actief. In Schotland is het instrument onder andere aangewend om eilanden die volledig in eigendom waren van rijke investeerders of vennootschappen terug in bezit te laten nemen door de eilandbewoners.  Een recente landhervormingswet maakt het voor gemeenschappen mogelijk om terug het bezit van de gronden waarop ze wonen en werken in handen te krijgen. Meer daarover op de website van het Schotse CLT netwerk.

In Engeland zijn de meeste CLT’s tot nu toe eerder klein en landelijk. Ze worden onder andere toegepast om betaalbare woningen te bouwen in dorpen die erg onder druk staan van rijkere stadsbewoners die naar het platteland trekken. Op de website van de National CLT Network vind je meer informatie.

In Londen is de London Community Land Trust met heel interessante dingen bezig. Zij staan ongeveer op hetzelfde punt als wij in Brussel. Ze zijn bezig met de ontwikkeling van betaalbare woningen in een oud hospitaal in het Oosten van Londen, en bereiden verschillende andere projecten elders in de stad voor.

Sinds 2017 kent Frankrijk wetgeving die de oprichting van CLTs (Organismes de Foncier Solidaire) mogelijk maakt. De Stad Rijsel was pionier, maar vele andere steden volgen.

Samen met CLTB coördineert Rijsel een Europees CLT-project. SHICC is een samenwerkingsverband tussen de CLTs van Gent, Brussel, Londen en Rijsel, het Engelse National CLT Network en het FMDV (Fonds Mondial pour le Développement des Villes). De bedoeling van het project is om het CLT model te promoten als een oplossing voor de woonnood en de stedelijke crisissen in de steden van Noordwest Europa.

Ook in Canada, Australië en Kenia bestaan er CLT’s. Het model begint stilaan zijn weg te vinden over de hele wereldbol.

Europees project SHICC

Veel Europese steden zoeken, net als CLTB, een manier om, in een context van stijgende woonprijzen, betaalbare huisvesting te creëren voor gezinnen met lage inkomens en lokale gemeenschappen te versterken.

Daarom nam CLTB het initiatief voor een samenwerking tussen vier stedelijke CLT pioniers, in Rijsel, Londen, Gent en Brussel. De bedoeling was om het CLT model te promoten als duurzaam en betaalbaar alternatief  voor de productie van woningen, beheerd door lokale gemeenschappen.

Samen met het Engelse National CLT Network en het Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV) ontwikkelden deze vier CLT’s het project ‘Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities’ (SHICC). Voor de uitvoering ervan kregen we steun er van het  regionale samenwerkingsprogramma van de Europese Unie Interreg Noordwest-Europa.

Het project SHICC heeft als doelstelling om:

  • De efficiëntie van het CLT model voor de productie van betaalbare huisvesting te bewijzen.
  • Een politieke, juridische en financiële omgeving te creëren die de werking van een CLT kan bevorderen op alle niveaus.
  • Een dynamiek in gang te trekken die het model in Noordwest-Europa kan verspreiden.

Om deze doelstellingen te realiseren, streeft het project SHICC naar de volgende resultaten:

  • Versterken van de vier CLT pioniers in Rijsel, Londen, Gent en Brussel.
  • Een systeem creëren dat de lancering van nieuwe CLT’s in verschillende landen en regio’s financieel en administratief ondersteunt. 
  • Een uitwisselingsmechanisme implementeren tussen de verschillende Europese CLT”s
  • Een gids ontwikkelen voor het financieren van CLT’s.

Het project, dat drie jaar duurt (2018-2020),  zal als resultaat bijdragen aan de creatie van tientallen nieuwe stedelijke CLT”s in heel Noordwest-Europa. Het vormt daarom de basis voor een duurzame ontwikkeling van het CLT model in Europa waarbij hulp kan worden geboden aan het steeds groeiende aantal families die het slachtoffer zijn van de wooncrisis in Europa.