Nieuws

 

Voor de oprichting van een Gewestelijke Transitieraad

De corona-crisis legt de systeemfouten van onze samenleving bloot, ook in ons Brussels Gewest. De verzwakte openbare diensten hebben niet de middelen om de pandemie het hoofd te bieden. We slagen er niet in ons verzorgend personeel goed uit te rusten of degelijk onze ouderen te verzorgen. De maatschappelijke ongelijkheid komt nu schrijnend aan het licht, wanneer we met het lot van daklozen en slecht behuisde burgers geconfronteerd worden. Onze afhankelijkheid van geglobaliseerde read more

lees meer

 

Eerste online Algemene Vergadering

Gisteren hielden we onze algemene vergadering. De coronacrisis dwong ons om de vergadering online te organiseren. Ondanks de technische obstakels was het een geslaagde avond, waaraan zo’n vijftig leden deelnamen. Het jaarverslag en de rekeningen werden goedgekeurd, en er de nieuwe bestuurders werden gekozen. Welkom Paula, Loïc, Pascale en Driss! En nu, vol moed weer verder. De huidige situatie toont ons nog maar eens hoe belangrijk goede, betaalbare woningen en veerkrachtige gemeenschappen read more

lees meer

 

Brieven schrijven om nieuwe vrienden te maken

Wilt je andere kinderen of jongeren leren kennen? Om je ervaringen te delen, om meer te leren over het leven in de buurt, om ideeën uit te wisselen voor spelletjes, knutselwerkjes … ?

Stuur een mailtje naar het volgende adres correskids.cltb@gmail.com. En zeg ons

  •  Hoe oud je bent
  • Wat je adres is
  • In welke klas je zit

Belangrijk :

  • Toestemming van je ouders vragen .
  • Niet erg als je schrijffouten maakt. En je mag ook tekenen.
lees meermeer nieuws