Ons bestuur

Illustratie : Monica Gallab

vzw

CLTB bestaat uit een Vereniging Zonder Winstoogmerk en een Stichting van Openbaar Nut.

De vereniging zonder winstoogmerk Community Land Trust Brussel staat in voor het dagelijks beheer van de gronden die eigendom zijn van de stichting. De VZW is ook werkgever van het team, dat instaat voor de ontwikkeling en opvolging van woonprojecten, voor de begeleiding van de bewoners en voor de animatie van de beweging.

Voor CLTB is het van belang dat alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn in zijn raad van bestuur. Daarom is die raad evenwichtig samengesteld uit bewoners, omwonenden en mensen uit het middenveld, en vertegenwoordigers van de overheid.

De algemene vergadering kiest de bestuurders van de vzw. De (toekomstige) bewoners of andere gebruikers van CLTB gronden kiezen hun vertegenwoordigers in het bestuur. De vertegenwoordigers van het middenveld worden verkozen door de andere effectieve leden, en de vertegenwoordigers van de overheid ten slotte worden aangeduid door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overheid – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Laurence Demeulemeester

Stéphanie Paulissen

Liesbet Temmerman

Jan Verheyen

David Van Vooren

Bewoners

Tsevi Adomayakpor

Marie Claire N’Dibu Bakalumana

Massandje Bamba

Aissa Dmam

Pascale Athey

Maatschappelijk Middenveld

Maria Elvira Ayalde

Silvia Rollo Collura

Loïc Geronnez

Pierre Denis

Paula Caballero

stichting

De CLTB is samengesteld uit een Stichting van Openbaar Nut (SON) en een Vereniging Zonder Winstoogmerk.

De Stichting van Openbaar Nut ‘Community Land Trust – Brussels’ (SON CLTB) koopt terreinen waarop de woningen gebouwd worden. Ze blijft altijd eigenaar van deze terreinen en delegeert het beheer van haar patrimonium aan de vzw CLTB.

Voor CLTB is het van belang dat alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn in zijn raad van bestuur. Daarom is die raad evenwichtig samengesteld uit bewoners, omwonenden en mensen uit het middenveld, en vertegenwoordigers van de overheden.

De coöptatie van de leden van de raad van bestuur van de SON CLTB gebeurt op basis van een kandidatenlijst opgesteld door de algemene vergadering van de vzw CLTB (met uitzondering van de vertegenwoordigers van de gewestelijke overheden, die worden aangeduid door de gewestregering).

Overheid – Brussels Hoofstedelijk Gewest

Liesbet Temmerman

Laurent van der Elst

David van Vooren

Bewoners

Aissa Dmam

Liliane Mwitende

Driss Soussi

Middenveld

Loïc Géronnez

Pierre Denis

Isabelle Philippe