SHICC valt in de prijzen

Het Europese project SHICC (Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities) heeft tot doel het CLT-model in Europa te verspreiden. Het project is gestructureerd rond drie hoofdthema’s: erkenning van de legitimiteit van het model, het creëren van een gunstig financieel en wetgevend klimaat, en capaciteitsopbouw voor bestaande en nieuwe CLT’s.

CLTB nam het initiatief voor dit Interreg-project, samen met de stad Rijsel, het Nationaal CLT-netwerk (VK), de CLT’s van Londen en Gent en het FMDV (Fonds Mondial pour le Développement des Villes) . In september hebben nieuwe partners zich bij het project aangesloten: CLT-projecten in Amsterdam en Berlijn, samen met Schotse en Ierse organisaties die het CLT-model in hun regio gaan verspreiden.

Het project kreeg erkenning op 14 oktober, toen het de prestigieuze Regiostars Awards won,  Europa’s prijs voor door de EU gefinancierde projecten die blijk geven van uitmuntendheid en innovatie op het vlak van regionale ontwikkeling. SHICC was winnaar in de categorie “Citizens engagement for cohesive European Cities”.  Daarmee werd het een van de vijf winnaars, uit 203 inzendingen.

Dankzij de prijs zal het project nu in de schijnwerpers staan van de communicatieactiviteiten op Europees niveau, en kan zo andere regio’s en projectmanagers in heel Europa te inspireren.

https://www.youtube.com/watch?v=XvkC2MHRsnY
Email This Page