Sociale vastgoedcoöperatie opgericht

Samen met veertien andere Brusselse organisaties stond CLTB aan de wieg van de sociale vastgoedcoöperatie Fair Ground. Fair Ground wil een alternatief ontwikkelen voor de op winst gerichte vastgoedsector en blijvend betaalbare woningen, bedrijfsruimtes en lokalen voor de sociaal-culturele sector bouwen. Net als CLTB.

Wat is het verschil? Terwijl CLTB vooral betaalbare koopwoningen bouwt, zal Fair Ground ook huurwoningen kunnen realiseren, bijvoorbeeld woningen voor daklozen. En terwijl CLTB vooral werkt dankzij subsidies van het Brussels Gewest, wil Fair Gound vooral beroep doen op investeringen van burgers. Dat zal het voor ons, CLTB, ook makkelijker maken om meer gemengde projecten te ontwikkelen, waar naast koopwoningen ook huurwoningen en werkruimtes aanwezig zijn.

Email This Page