Steun

© Skuds – Simon Fusilier

Région de Bruxelles-Capitale - Brussels Hoofdstedelijk GewestInnoviris BrusselsInterreg North-West cEuropeThis image has an empty alt attribute; its file name is 4WINGS_Logotype_3lignes_négatif_rvb-1.pngThis image has an empty alt attribute; its file name is Fonds-1.png

CLTB wordt ondersteund door meerdere publieke en institutionele partners:

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, kent elk jaar een envelop toe aan CLTB om de werking van de vzw te verzekeren. Daarenboven wordt, sinds 2014, jaarlijks een investering van 2 miljoen euro toegekend voor de realisatie van onze woonprojecten.

Daarnaast kan CLTB rekenen op complementaire middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van wijkcontracten of het co-create programma van Innoviris (Citizendev project).

CLTB wordt ondersteund door de Europese Unie via het Interreg programma Noordwest-Europa: “Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities (SHICC)” (2018-2020), alsook via het programma “Urban Innovative Actions” onder het thema wonen.

CLTB wordt ook gesteund door de 4WINGS Foundation. Met die steun professionaliseren we onder andere onze fondsenwervings- en communicatiepolitiek, en de ontwikkeling van vastgoedprojecten.

Awards

Heeft CLTB meerdere onderscheidingen mogen ontvangen, waaronder: