Anvers

Illustratie : Pierre Blondel Architectes

Praktische informatie

Adres : Antwerpsesteenweg 413-417, 1000 Brussel

Stedenbouwkundig programma :

  • 14 woningen waarvan 1 aangepast voor personen met beperkte mobiliteit,
  • Een tuin en meerdere gemeenschappelijke ruimtes,
  • Een antenne voor de Brusselse parkwachters-animatoren waarvan de polyvalente zaal zal toegankelijk zijn voor de bewoners buiten de openingsuren van het park

Bouwheer : CLTB en Leefmilieu Brussel

Architectenbureau : Pierre Blondel Architectes

Bouwonderneming : te bepalen

Partners :

  • Ciré (individuele en collectieve begeleiding)

Projectbeschrijving

CLTB kreeg de middelen van het Brussels Gewest om het terrein gelegen op de Antwerpsesteenweg 413-417 te Brussel aan te kopen, in het kader van het duurzaam wijkcontract ‘Masui’.

Naast de woningen bevat het project ook een parkwachtersantenne van Leefmilieu Brussel, achteraan de kavel, die aan het toekomstige Zennepark paalt.

Photo : Geert De Pauw (CLTB)

Leefmilieu Brussel was op zoek naar een plaats waar het zijn parkwachtersantenne kon inplanten voor het nieuwe park op het oude Zennebed, en CLTB zocht samenwerkingsverbanden met de wijk. Het uiteinde van de kavel, dat weinig geschikt was voor woningbouw, maar aan de moestuinen van het park paalt, bleek dus ideaal om deze antenne in te planten.

De polyvalente zaal van de antenne zal dus bestemd zijn voor gemeenschappelijk gebruik tussen de parkbezoekers (activiteiten georganiseerd door parkwachters-animatoren) en de bewoners van de CLTB-woningen.