Liedts

Photo : Sophie Ghyselen (CLTB)

Adres : Liedtsstraat 27-29 1030 Schaerbeek

Bouwheer : Aksent (ruwbouw) – nog verder te definiëren

Architectenbureau : Plan A (ruwbouw) – nog verder te definiëren

Aannemersbedrijf : PIT (ruwbouw) – nog verder te definiëren

Partners :

  • Aksent vzw
  • EVA vzw
  • asbl-vzw Liedtssite

Stedenbouwkundig programma :

Het renovatie- en verbouwingsprogramma voor het gebouw omvat :

  • 4 appartementen voor senioren
  • 2 studio’s voor studenten
  • Een dagcentrum voor senioren
  • De kantoren van de vzw Aksent

Projectkader en financiering:

In de praktijk blijkt het heel moeilijk voor bejaarden om passende huisvesting te vinden. Bovendien is het van groot belang dat mensen thuis kunnen blijven wonen zolang hun gezondheidstoestand dit toelaat. In die optiek hebben de CLTB en de vzw EVA jarenlang de mogelijkheid bestudeerd een project te realiseren via een voor dit publiek aangepaste formule.

Werf :

Dit intergenerationeel project, gelegen in de Liedtsstraat te Schaarbeek zal 4 seniorenappartementen en twee studentenstudio’s omvatten. Het zal uitgevoerd worden op de verdiepingen van een dagcentrum voor senioren  (‘Lokaal Dienstencentrum’)  en de kantoren van de vzw Aksent.

De werf van het Liedts-project loopt over twee fases:

  • De algemene ruwbouw en de renovatie van het dagcentrum en de kantoren van Aksent op de eerste en tweede verdieping en in het achtergebouw werden beëindigd eind november 2016.
  • De renovatie van de 6 woningen en de straatgevel moet nog opgestart worden.

Photo : Sophie Ghyselen (CLTB)